fbpx

Psykoterapi

Der kan være forskellige grunde til at vælge psykoterapi. Et eksempel er, hvis man lider af belastende følelser som stress, angst, lavt selvværd, depression eller andet. Et andet eksempel er at man har problemer med relationer til andre for eksempel arbejdskolleger, børn eller partner. Det kan også være fordi man oplever en dyb eksistentiel smerte eller ikke kan finde lysten til at leve. Endelig kan det være kriser, tab, traumer eller sygdom, smerter og andet fysisk ubehag.

Professionel hjælp uden ventetid - Bestil en samtale

Hvad er Psykoterapi?

Psykoterapi er en behandlingsform, som består af samtaler hos en uddannet terapeut.
Omdrejningspunktet for terapien er klientens livssituation, som er problematisk på den ene eller anden måde. 
Det overordnede formål med terapien er, at klæde klienten på, så han/hun lærer at løse sine problemer selv, og endda kommer til at stå stærkere, end før hun overhovedet begyndte i terapi.
På den måde kan en svær periode i livet, med rette hjælp, blive en løftestang til at få det meget bedre end før.

Hvem har gavn af psykoterapi?

Der kan være forskellige grunde til at vælge psykoterapi. Et eksempel er, hvis man lider af belastende følelser som stress, angst, lavt selvværd, depression eller andet. Et andet eksempel er at man har problemer med relationer til andre for eksempel arbejdskolleger, børn eller partner. Det kan også være fordi man oplever en dyb eksistentiel smerte eller ikke kan finde lysten til at leve. Endelig kan det være kriser, tab, traumer eller sygdom, smerter og andet fysisk ubehag.

Hvad er en psykoterapeut?

En psykoterapeut har taget en 4-årig uddannelse i psykoterapi.
Derudover har personen selv været i terapi, og derved opnået en højere grad af selvindsigt, og erfaring med hvordan det opleves at være “i hænderne” på en psykoterapeut.

(Jeg har derudover taget kurser og efteruddannelser, for at finde de metoder, der hurtigst og bedst giver resultat for mine klienter.)

Hvordan arbejder jeg som psykoterapeut?

Mange mennesker har spaltet større eller mindre dele af deres erkendelses- og følelsesliv, og dermed større eller mindre dele af sig selv, fra.
Som psykoterapeut er mit sigte, at lære klienten at leve i harmoni med alle sine tanker og følelser, og at hente de fraspaltede dele af personligheden tilbage. 

Jeg har meget stort fokus på følelser, da det meget ofte er uønskede følelser, der presser sig ind i hverdagen, og gør livet svært – måske uudholdeligt.
Rigtig mange ved faktisk ikke hvad de skal gøre, for at klare eller håndtere følelserne, og oplever måske, at de presser sig mere og mere på. 

Jeg lærer klienten en måde at slippe de svære følelser på. Læs evt om Sedonametoden her.

På denne måde kan klienten opleve at få fat på uopdagede ressourcer, og dermed blive i stand til at skabe reelle forandringer i sig selv og i sit liv.
Desuden vil det også ofte gøre, at vedkommende oplever at opnå en hidtil ukendt stabilitet og modstandsdygtighed overfor de udfordringer, livet nu engang bringer, og går sin fremtid i møde med større eventyrlyst og livsglæde.

Mange problemer opstår fordi vi ikke kan være med vores følelser.

Faktisk vil vi gå utrolig langt for at undgå at komme i forbindelse med de følelser, vi selv oplever som uønskede. Vi har hver især en tendens til at undertrykke bestemte følelser, som vi opfatter som uønskede. Det er forskellige følelser fra person til person. Det er muligt at undertrykke visse følelser så effektivt, at man selv tror, man ikke har de følelser. For eksempel er der nogle mennesker, som aldrig rigtig mærker vrede, andre mærker ikke ensomhed eller sårbarhed og andre igen kender slet ikke til angst og nervøsitet.
Helt tilbage til vores tidligste leveår har vi ”øvet os” i at undertrykke de følelser, der ikke var velkomne i vores livssituation. Som voksne er vi blevet mestre i det.

Problemerne opstår, når vi kommer ud for svære hændelser i livets løb.

Vi kan komme under så hårdt pres, at vores normale forsvar mod at mærke de svære følelser bliver voldsomt trængt.
Hvis følelserne presser sig på, kan vores “system” føle sig nødsaget til at skabe eller fremkalde symptomer, i et forsøg på at distrahere vores opmærksomhed fra de truende følelser. 
Følelserne er selvfølgelig ikke farlige, men ubevidst vil vi opfatte dem som sådan, hvis de er i direkte modstrid med opretholdelsen af vores selvbillede. Eksempelvis kan et vulkan-agtigt rødglødende raseri stå i modstrid mod et selvbillede af en rolig, fredelig og jovial person.
Symptomerne kan være psykologiske symptomer som for eksempel angst, depression, træthed/udkørthed, svimmelhed, søvnbesvær, glemsomhed,dårlig koncentrationsevne og en følelse af slet ikke at kunne genkende sig selv.
Det kan også være fysiske symptomer. 

Cirklen kan brydes.

Det kan virke uforståeligt, at vi, blot for at undgå at mærke nogle følelser, faktisk påfører os selv lidelser, der er meget større end at mærke følelserne i første omgang.
Det må være ét af livets mange mysterier. Ikke desto mindre er det en forklaringsmodel, der er praktisk anvendelig. Det er en erfaring, som rigtig mange mennesker har gjort sig, at man kan bryde denne cirkel ved simpelt hen først at lære hvordan den fungerer. Når man har lært dette, skal man så stille og roligt lære en måde, hvorpå man kan være med sine følelser, når de opstår. Det foregår altsammen i samtalerne, hvor jeg dels fortæller uddybende om ovenstående, dels hjælper klienten til at se disse bevægelser i sig selv, og dels hjælper klienten til at være med – og endda helt slippe – de “farlige” følelser under trygge forhold. Efterhånden som klienten får bedre og bedre fat i dette, vil han/hun ideelt set kunne integrere de dele af følelseslivet, der var blevet fraspaltet, og derved blive hel igen. (læs mere her…)

Dette betyder i praksis, at hun/han vil kunne gå gladere og lettere igennem livet, og være i stand til at tackle problemer på en balanceret og konstruktiv måde.

Er du klar til at få hjælp? Kontakt mig helt uforpligtende