fbpx

Indsamling af personfølsomme oplysninger:

Som psykoterapeut har jeg naturligvis tavshedspligt og skal derfor sørge for at beskytte alle de oplysninger jeg får fra dig, således at ingen andre end du og jeg har kendskab til dem.

I forhold til EU´s persondataforordning, betyder det, at virksomheden Psykoterapi v/Lise-Lotte Brogaard, CVR: 37592838, er den dataansvarlige, der behandler dine oplysninger.

Heldigvis behøver jeg ikke dit CPR nummer, men der vil være andre oplysninger, som man kan kalde personfølsomme, da de omhandler dig, og det, at du går i psykoterapi hos mig.

De oplysninger, der er nødvendige i forhold til mit regnskab, gemmes i henhold til lovgivningen i 5 år fra den dato, du har den sidste samtale. Herefter slettes de.

Og øvrige oplysninger gemmes i 1 år efter din sidste samtale hos mig.
Dette er for at give mulighed for, at du kan fortsætte samtalerne hos mig efter en længere pause, hvis du får brug for det.
Hvis du gerne vil have dem slettet inden, kan du kontakte mig desangående på min mail: terapi@liselotte-brogaard.dk .

Det er ikke nødvendigvis sådan, at jeg får alle nedennævnte oplysninger af dig. Jeg får de oplysninger, der er relevante i forhold til formålet, nemlig at du modtager den psykoterapi, du har brug for.

Det drejer sig om følgende oplysninger:

  • Navn, telefonnummer og mailadresse. ( Bliver gemt i krypteret fil. Fysiske papirer med oplysninger opbevares låst inde.)

  • Helbredsoplysninger om både dit fysiske og psykiske helbred og befindende. ( Bliver gemt i krypteret fil. Fysiske papirer med oplysninger opbevares låst inde.)

  • Sociale og familiære oplysninger om din baggrund og historie samt eventuelle traumer. ( Bliver gemt i krypteret fil. Fysiske papirer med oplysninger opbevares låst inde.)

  • Oplysninger, du sender pr email. (jeg bruger Simply sikker mail, så alle e-mails du modtager fra mig er sikre. OBS: Vær selv opmærksom på hvilke oplysninger du sender til mig via email, hvis ikke du har sikker mail.

Min hjemmeside bruger cookies til indsamling af data til trafikanalyse og statistik, ligesom de fleste hjemmesider. Sitet er hoasted hos Simply.com, der garanterer mig at alle deres sikkerhedsforanstaltninger og protokoller efterlever persondataforordningen.

Videregivelse af oplysninger om dig.

Når du betaler med MobilePay eller bankoverførsel til Nykredit Bank, har bankerne ansvar og tavshedspligt i forhold til transaktionen.

Efter hver samtale får du en håndskrevet regning, hvorfor dit navn og det, at du går i psykoterapi ikke kommer videre.

Min revisor har tavshedspligt og må ikke uberettiget videregive oplysninger, som han har fået kendskab til under sit arbejde i revisionsvirksomheden.

Jeg bruger Dinero til bogføring og regnskab. De garanterer mig, at de er underlagt tavshedspligt.

Jeg har, med de undtagelser, der følger af lovgivningen, tavshedspligt vedrørende alle personlige forhold erfaret under terapien.

Aktindsigt:

Du har aktindsigt, hvilket betyder at du har ret til at få indsigt i de oplysninger, jeg behandler om dig.

Indsigelsesret:

Du har også indsigelsesret, hvilket betyder at du har ret til at få oplysninger, der er urigtige eller vildledende, rettet eller slettet.

Det betyder endvidere, at du har ret til protestere mod at jeg behandler data om dig, og at du kan få dem slettet inden de 5 år er gået.

Klagemulighed:

Hvis du oplever en krænkelse af dit privatliv under brug af mit websted eller ved anden interaktion med Psykoterapi v/Lise-Lotte Brogaard, kan du klage til Datatilsynet.

Datatilsynets kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
Fax: 33 19 32 18
Mail: dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk